0$0.00

Andmekaitse- ja küpsiste kasutamise tingimused

 

Andmekaitse- ja küpsiste kasutamise tingimused

(Kehtivad alates 14.august 2020)

 

Käesolevates andmekaitse- ja küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Andmekaitsetingimused) on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid, miks ja kuidas me kogume ning töötleme Karamellkids veebilehe külastamisel, sirvimisel, kasutamisel ja veebilehelt ostude sooritamisel ning hilisemate ostude seotud toimingute tegemisel.

 

1. Vastutav andmetöötleja

Karamellkids OÜ
Uus-Roomassaare 58
93816 Kuressaare
Saaremaa vald

info@karamellkids.eu

(edaspidi ”meie” või ”Karamellkids”) 

2. Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk? 

Kogume ja kasutame Teie isikuandmete eelkõige lepingulise suhte loomise, lepingu sõlmimise ja täitmise alusel tellimuste vormistamise, tellimuste eest tasumise, kohaletoimetamise, tagastuste ja lepingulise kliendisuhte muul moel täitmise ja haldamise eesmärgil. Täiendavalt säilitame Teie isikuandmeid Teie algatusel loodud kliendikonto haldamisel.

Töötleme Teie isikuandmeid ka seadusest tulenevate nõuete täitmiseks ja seaduses lubatud ulatuses (nt.raamatupidamise aruannete koostamise eesmärgil).

Teie nõusolekul võime Teile edastada ka uudiskirju teavitamaks veebipoes käimasolevatest kampaaniatest, sooduspakkumiste võ uudistoodetest. Uudiskirju saadame vaid selleks nõusoleku andnud isikutele, kellel on lihtne võimalus igal ajal uudiskirja tellimusest loobuda.

Täiendavalt töötleme õigustatud huvi alusel kuid rangelt järgides andmekaitse põhimõtteid ja Teie huve veebipoe kasutamisel võrguidentifikaatorid veebikasutuse ja ostukäitumise analüüsiks ja statistika tegemiseks, et jälgida ja arendada veebipoe kasutuskogemust ja pakkuda Teile mugavamat ostukogemust.

5. Milliseid andmeid me töötleme?

Kogume järgmisi isikuandmeid:

  • Põhiline teave*: Teie ees- ja perekonnanimi
  • Kontaktandmed*: e-post, telefon ning tellimuse kohaletoimetamise aadress, kui olete valinud vastava tarneviisi
  • Makseandmed*: ehk pangakonto number ja/pangakaardi andmed Teie ostutellimuste ja võimalike tagastuste töötlemiseks
  • Võimalikud otseturustuskeelud ja -nõusolekud
  • Info kliendisuhte ja lepingu kohta: andmed Teie poolt sooritatud ostude ja nende maksumuse kohta (ostuajalugu); kirjavahetus Teiega ning muud sellega seotud kontaktid ja info, samuti igasugune muu info, mida meile vabatahtlikult loovutate

 

Tärniga tähistatud informatsioon on meievahelise lepingulise ja/või kliendisuhte eeltingimuseks. Ilma selle informatsioonita ei saa me Teile tooteid kohale toimetada.

Kui Te annate meile kolmanda isiku andmeid – näiteks, kui ostate meilt toote, mille peame toimetama kingitusena teie sõbrale – kogume ja töötleme isikuandmeid, mis sellist tehingut võimaldavad, nagu näiteks meile teatatud isiku nimi ja telefoninumber ning kohaletoimetamise aadress ja teised kontaktandmed, mida olete meile andnud ning me töötleme selliseid isikuandmeid teie nimel.

6. Kuidas me informatsiooni hangime?

Kogume Teie isikuandmeid Teilt, kui te esitate tellimuse, pöördute klienditeenindusse kas telefoni või e-posti teel, tellite meilt uudiskirju, sirvite meie veebisaiti või kasutate meie veebisaidil karamellkids.eu pakutavat ükskõik millist muud teenust.

Kasutame karamellkids.eu veebilehel informatsiooni kogumiseks "küpsiseid". Küpsiste kasutamise kohta vaata lähemalt punkti 10).

Andmekaitsetingimustes  kirjeldatud eesmärkidel võime isikuandmeid koguda ja uuendada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ning ametiasutustest või kolmandatelt pooltelt kohaldatavate õigusnormide piires saadud info põhjal. Sellist infot uuendatakse kas käsitsi või automatiseeritult.

7. Kellele me andmeid avaldame ja kas edastame andmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda?

Me ei müü, kauple ega avalda mingil viisi kolmandatele isikutele teie isiku tuvastamist võimaldavat informatsiooni. See ei hõlma meie veebimajutuse teenuseid pakkuvaid partnereid ega teisi osapooli, kes aitavad meil teenust osutada, ettevõtlusega tegeleda või teid teenindada, nagu näiteks:

  • Makseteenuse pakkujad, laod, tellimuste komplekteerijad ja kullerfirmad, sh AS Eesti Post (Omniva), Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, Maksekeskus, Luminor Bank AS
  • Veebimajutuse ja e-poe tarkvarateenuse pakkujad sh Telia Eesti AS, Roller Äritarkvara OÜ
  • Professionaalsed teenuseosutajad nagu näiteks turundusfirmad, turundusplatvormid ja -teenused, reklaamipartnerid, veebisaitite majutus- ja analüütikateenuse pakkujad, kes kõik aitavad meil ettevõtlusega tegeleda
  • Teie poolt lubatud ettevõtted, nagu näiteks sotsiaalmeediaplatvormid.

Võime samuti avaldada Teie isikuandmeid, kui arvame, et avaldamine on vajalik seadusest kinnipidamiseks, meie veebisaidi tegevuspõhimõtete või meie või teiste õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.

Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

8. Kuidas me Teie andmeid kaitseme ja kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Teie isikuandmeid hoitakse turvatud võrkudes ning neile pääseb ligi vaid piiratud arv isikuid, kellele on väljastatud selliste süsteemide juurdepääsuõigus ning kes peavad hoidma seda teavet konfidentsiaalsena. 

Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte või teenuste osutamise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

9. Millised on teie õigused andmesubjektina? 

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist.

Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul. Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (EU 2016/679) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

10. Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid

Küpsised on väikesed infofailid, mille mille käigus talletub veebikülastajate IP-aadress ja külastusstatisika (seansi-, püsiküpsised). Karamellkids.eu veebileht sisaldab küpsiseid ka kolmandatelt osapooltelt nagu Facebook, Instagram ja Google.

Paljud veebibrauserid pakuvad Teile võimalust vältida kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida te parajasti külastate. Vastava valiku tegemine on võimalik veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).

Veebibrauseri küpsiste vahemälu saate oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus.

8. Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?

Kasutame veebilehel Google Analyticsi analüüsiküpsiseid, mis võimaldavad meil veebisaidil viibijaid ära tunda, loendada ja tuvastada veebisaidil liikumist, mille abil kogutud andmeid kogume oma veebisaidi töö tõhustamiseks ja kasutaja käitumiste analüüsimiseks. Samuti kasutame Facebook Pixelit, mis kogub andmeid Facebooki kasutaja poolt meie veebilehel ostu sooritamise kohta ning mis võimaldab meil veebikülastajale Facebooki kaudu suunatud reklaami edastada.

Meie veebilehe külastamine võib seega mõjutada Teile tulevikus teistest keskkondades suunatavat reklaami, kui olete andnud sellise nõusoleku vastavas keskkonnas, mis Teile reklaami kuvab, näiteks Facebook või Google. Meie nende keskkondade kogutavaid mitteavalikke kasutajate andmeid ei näe ega kasuta, kuid võime osta nende keskkondade kaudu reklaami, mis lähtuvalt Teie neis keskkondades kogutavatest kasutusandmetest Teieni jõuab.

11. Andmekaitsetingimuste muutmine 

Mei on õigus Andmekaitsetingimusi igal ajal muuta, mistõttu soovitame Teil meie veebilehe igakordsel kasutamisel Andmekaitsetingimustega uuesti tutvuda.